ادبيات كلاسيك (غزليات سعدي)،(2جلدي)

ادبيات كلاسيك (غزليات سعدي)،(2جلدي)

ناشر : ديبايه

- نويسنده: مصلح بن

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

اسير باز : (وصف يار در غزليات سعدي)

اسير باز : (وصف يار در غزليات سعدي)

ناشر : فراگير خردمندان

- نويسنده: بهرام بشيري خطيبي

قیمت : ۰ ریال

بدايع (غزليات)

بدايع (غزليات)

ناشر : جاودانه

- نويسنده: مصلح‌بن‌عبدالله سعدي - مترجم: توماس وايت‌كينگ

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


‏‫بررسي مفاهيم "رقيب" و "عشق" در غزليات سعدي، حافظ و مولوي‮

‏‫بررسي مفاهيم "رقيب" و "عشق" در غزليات سعدي، حافظ و مولوي‮

ناشر : نواي دانش

- نويسنده: مريم انتظاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ترجمه ي گزيده اي از غزليات سعدي

ترجمه ي گزيده اي از غزليات سعدي

ناشر : مولفان فرهيخته

- نويسنده: م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍ع‍دي‌

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


جلوه گلها در غزليات سعدي و حافظ

جلوه گلها در غزليات سعدي و حافظ

ناشر : دستور

- نويسنده: رويا رستگار

قیمت : ۷۷۰۰۰ ریال

ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي (2جلدي)

ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي (2جلدي)

ناشر : مهتاب

- نويسنده: مصلح بن

قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

رباعيات سعدي شامل: رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي ‌و رسائل نثر

رباعيات سعدي شامل: رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي ‌و رسائل نثر

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: بهاء‌الدين اسكندري‌ارسنجاني - شاعر: مصلح‌بن‌عبدالله سعدي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


رباعيات سعدي: شامل رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي و رسائل نثر

رباعيات سعدي: شامل رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي و رسائل نثر

ناشر : قدياني

- نويسنده: م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍ع‍دي‌

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

سخن عشق : گزيده شورانگيزترين غزليات سعدي

سخن عشق : گزيده شورانگيزترين غزليات سعدي

ناشر : اديبان

- نويسنده: م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍ع‍دي‌

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

شيوه‌ها و كاربردهاي تاكيد در غزليات سعدي

شيوه‌ها و كاربردهاي تاكيد در غزليات سعدي

ناشر : طاق بستان

- نويسنده: شهرام خسروي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال