‏‫ استثنائات و تضمينات حق حريم خصوصي در حقوق عمومي‮‮‬

‏‫ استثنائات و تضمينات حق حريم خصوصي در حقوق عمومي‮‮‬

ناشر : نشر ائلشن

- نويسنده: كريم عموزاده

قیمت : ۰ ریال

‏‫ تشخيص اراضي ملي از مستثنيات مباني، عناصر و آثار حقوقي...

‏‫ تشخيص اراضي ملي از مستثنيات مباني، عناصر و آثار حقوقي...

ناشر : دادگستر

- نويسنده: قدرت عموزاده مهديرجي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


‏‫آناليز حالت‌گذراي[ حالت گذاري] الكترومغناطيسي در كابل‌هاي قدرت سه‌فاز زيرزميني

‏‫آناليز حالت‌گذراي[ حالت گذاري] الكترومغناطيسي در كابل‌هاي قدرت سه‌فاز زيرزميني

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: عباداله عموزاد مهديرجي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

از مشق تا نقش: شيوه‌اي نو در آموزش نوازندگي

از مشق تا نقش: شيوه‌اي نو در آموزش نوازندگي

ناشر : موسسه خدماتي موسيقي عارف

- نويسنده: محسن حسيني - ويراستار: محمود عموزاده

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اژدهاي بدجنسي كه چشم‌هايش آستيگمات بود! نبود!

اژدهاي بدجنسي كه چشم‌هايش آستيگمات بود! نبود!

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي، كتاب‌هاي پرنده آبي

- نويسنده: ف‍ري‍دون‌ ع‍م‍وزاده‌ خ‍ل‍ي‍ل‍ي‌

قیمت : ۰ ریال


اعداد ال – فازي و ويژگيهايشان

اعداد ال – فازي و ويژگيهايشان

ناشر : وارش وا

- نويسنده: علي‌اكبر عموزاده‌ آملي

قیمت : ۰ ریال

الهه مردانگي

الهه مردانگي

ناشر : بلور

- نويسنده: چاندراسكهارا كامبار - مترجم: افشين عموزاده‌ليچايي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

انديشه‌مندان(15)بي‌نظير‌خطه‌خط،مير‌عماد(همشهري) *

انديشه‌مندان(15)بي‌نظير‌خطه‌خط،مير‌عماد(همشهري) *

ناشر : همشهري

- نويسنده: محمدرضا‌ عموزاد

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


برترين تجارب آموزش و توسعه كاركنان سال ۱۳۹۵

برترين تجارب آموزش و توسعه كاركنان سال ۱۳۹۵

ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

- نويسنده: محمد عموزاد

قیمت : ۰ ریال

پژوهشي در بررسي فقهي و حقوقي تهاتر

پژوهشي در بررسي فقهي و حقوقي تهاتر

ناشر : شاپرك سرخ

- نويسنده: زينب عباس‌پور - ويراستار: مجيد عموزاد‌خليلي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال