100 ايده براي طرح درس

100 ايده براي طرح درس

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

- نويسنده: آنتوني هينس - مترجم: ليا اميدوار

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

12 مرحله آزمون آيين دادرسي كيفري

12 مرحله آزمون آيين دادرسي كيفري

ناشر : طرح نوين انديشه

- نويسنده: علي‌اصغر مهابادي - نويسنده: علي‌احسان قياسي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آسان‌خوان قانون آيين دادرسي كيفري

آسان‌خوان قانون آيين دادرسي كيفري

ناشر : طرح نوين انديشه

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال


آسان‌خوان قانون آيين دادرسي مدني

آسان‌خوان قانون آيين دادرسي مدني

ناشر : طرح نوين انديشه

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش تربيت بدني : راهنماي تدريس و طرح درس معلمان ابتدايي

آموزش تربيت بدني : راهنماي تدريس و طرح درس معلمان ابتدايي

ناشر : انديشمندان يزد

- نويسنده: فرشته كتبي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


‏‫آموزش شنا با بازي (طرح درس ۱۰ جلسه‌اي ويژه طرح سباح)‬

‏‫آموزش شنا با بازي (طرح درس ۱۰ جلسه‌اي ويژه طرح سباح)‬

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: ليلا حبيب‌زاده

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش مهارت نگاه كردن: ويژه‌ي كودكان مبتدي (طرح راه‌كارهاي عملي "مربيان، دانشجويان و والدين كودكان مبتدي")

آموزش مهارت نگاه كردن: ويژه‌ي كودكان مبتدي (طرح راه‌كارهاي عملي "مربيان، دانشجويان و والدين كودكان مبتدي")

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: عبدالرحمان صفارپور - تصويرگر: مجتبي احمدي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


آيات‌الاحكام عقود (كمك‌درسي)

آيات‌الاحكام عقود (كمك‌درسي)

ناشر : طرحواره

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ي‍دي‌ف‍رد

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال