طراحي براي تئاتر (پشت صحنه همراه با برجسته‌ترين طراحان صحنه، نور و لباس)

طراحي براي تئاتر (پشت صحنه همراه با برجسته‌ترين طراحان صحنه، نور و لباس)

ناشر : نمايش

- نويسنده: بابك ابراهيميان - مترجم: سلما محسني‌اردهالي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

طراحي لباس صحنه

طراحي لباس صحنه

ناشر : پروانه قاسميان دستجردي

- نويسنده: پروانه قاسميان دستجردي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مكتب هنرهاي تجسمي 9 (گريم در نمايش،لباس در نمايش،طراحي صحنه نمايش)

مكتب هنرهاي تجسمي 9 (گريم در نمايش،لباس در نمايش،طراحي صحنه نمايش)

ناشر : گوتنبرگ

- نويسنده: م.ن.آلكسيج - مترجم: ميترا نظريان

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال