۵۰ طرح: آموزش گام به گام طراحي از حيوانات، فيل‌ها، ببرها، سگ‌ها، ماهي‌ها و...

۵۰ طرح: آموزش گام به گام طراحي از حيوانات، فيل‌ها، ببرها، سگ‌ها، ماهي‌ها و...

ناشر : كيان پارس

- نويسنده: ل‍ي‌ ج. اي‍م‍ز - نويسنده: Lee J. Ames

قیمت : ۰ ریال


آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات

آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات

ناشر : برف

- نويسنده: ماري هابليتزل - نويسنده: كيم استيتزر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات 1:  6 تا 11 سال

آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات 1: 6 تا 11 سال

ناشر : برف

- نويسنده: ماري هابليتزل - نويسنده: كيم استيتزر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات 2: 11 - 6 سال

آموزش طراحي و نقاشي آنا: حيوانات 2: 11 - 6 سال

ناشر : برف

- نويسنده: ماري هابليتزل - نويسنده: كيم استيتزر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

آموزش گام به گام طراحي از دايناسور و ديگر حيوانات ماقبل تاريخ

آموزش گام به گام طراحي از دايناسور و ديگر حيوانات ماقبل تاريخ

ناشر : ‌كيان پارس

- نويسنده: ل‍ي‌ ج. اي‍م‍ز - نويسنده: Lee J. Ames

قیمت : ۰ ریال

آموزش گام به گام طراحي حيوانات

آموزش گام به گام طراحي حيوانات

ناشر : كورش

- نويسنده: زهرا تيموري - تصويرگر: شكوفه محمدشهرستانكي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آموزش گام به گام كاريكاتور و طراحي (حيوانات جنگل)

آموزش گام به گام كاريكاتور و طراحي (حيوانات جنگل)

ناشر : معيار علم

- نويسنده: ل‍ي‌ ج. اي‍م‍ز - نويسنده: Lee J. Ames

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش گام به گام كاريكاتور و طراحي(حيوانات مزرعه)

آموزش گام به گام كاريكاتور و طراحي(حيوانات مزرعه)

ناشر : معيار علم

- نويسنده: ل‍ي‌ ج. اي‍م‍ز - نويسنده: Lee J. Ames

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش نقاشي: (طراحي اجزاي طبيعت و حيوانات)

آموزش نقاشي: (طراحي اجزاي طبيعت و حيوانات)

ناشر : آبدوس

- نويسنده: راب كورت - نويسنده: Rob Court

قیمت : ۰ ریال