100 پله اجراي ساختمان: با شرح روش‌هاي ساده اجرايي (سرعت‌زا، زيان‌كاه، كيفيت‌افزا) "مرجع كارگاهي"

100 پله اجراي ساختمان: با شرح روش‌هاي ساده اجرايي (سرعت‌زا، زيان‌كاه، كيفيت‌افزا) "مرجع كارگاهي"

ناشر : شلفين

- نويسنده: اتاكشي صمديان - ويراستار: سمانه فاخري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : مشكوه دانش

- نويسنده: ابوالفضل صمديان

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

با تو با او

با تو با او

ناشر : تصوير ايران

- نويسنده: عبدالله صمديان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بررسي وضعيت مالي دولت در برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم

بررسي وضعيت مالي دولت در برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم

ناشر : موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

- نويسنده: فرزانه صمديان

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

برنامه‌ريزي درسي‌ كلاس‌هاي چندپايه

برنامه‌ريزي درسي‌ كلاس‌هاي چندپايه

ناشر : انتشارات بوي جوي موليان

- نويسنده: صمد صمديان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

به ترتيب تاريخ و فكرها (2)

به ترتيب تاريخ و فكرها (2)

ناشر : تصوير ايران

- شاعر: عبدالله صمديان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندسازي كاركنان

تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندسازي كاركنان

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

- نويسنده: عباسعلي صمديان برزكي

قیمت : ۰ ریال

داستان زندگي ياسر و سميه

داستان زندگي ياسر و سميه

ناشر : اصباح

- نويسنده: مصطفي صمديان - ويراستار: محسن ماجراجو

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

داستان مادران امت، خديجه و فاطمه بنت اسد (ع)

داستان مادران امت، خديجه و فاطمه بنت اسد (ع)

ناشر : اصباح

- نويسنده: محسن ماجراجو - نويسنده: مصطفي صمديان

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


داستان منتقم كربلا، مختار

داستان منتقم كربلا، مختار

ناشر : اصباح

- نويسنده: مصطفي صمديان - ويراستار: محسن ماجراجو

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

دانستنيهاي آماري براي مديران تحقيقاتي

دانستنيهاي آماري براي مديران تحقيقاتي

ناشر : سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا

- نويسنده: منيرسادات صمديان

قیمت : ۰ ریال

درسنامه نانوفناوري

درسنامه نانوفناوري

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

- نويسنده: هادي صمديان

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال