آتش و خشم

آتش و خشم

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: مايكل ولف - نويسنده: Michael Wolff

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آتش‌هاي كوچك

آتش‌هاي كوچك

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: سيلست نگ - نويسنده: Celeste Ng

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آخرين ضربه‌ي آرشه

آخرين ضربه‌ي آرشه

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: آرت‍ور ك‍ان‍ن‌ دوي‍ل‌ - نويسنده: Arthur Conan Doyle

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال


آنچه اتفاق افتاد

آنچه اتفاق افتاد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۰ ریال

آنچه واقعا اتفاق افتاد

آنچه واقعا اتفاق افتاد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: دونالد ترامپ - نويسنده: Donald Trump

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آيينه و چند داستان ديگر

آيينه و چند داستان ديگر

ناشر : شمشاد

- نويسنده: هاروكي موراكامي - نويسنده: Haruki Murakami

قیمت : ۰ ریال


ارثيه باد

ارثيه باد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ج‍روم‌ لارن‍س‌ - نويسنده: Jerome Lawrence

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

از آسمان سگ مي‌باريد(شمشاد) *

از آسمان سگ مي‌باريد(شمشاد) *

ناشر : شمشاد

- نويسنده: رضا ياوري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


استراتژي‌هاي تولد يك استارت آپ

استراتژي‌هاي تولد يك استارت آپ

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

- نويسنده: ايمان شمشادي

قیمت : ۰ ریال

اعتراف

اعتراف

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: كالين هوور - نويسنده: Colleen Hoover

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال

اعتراف

اعتراف

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: كالين هوور - نويسنده: Colleen Hoover

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال