آخرين ضربه‌ي آرشه

آخرين ضربه‌ي آرشه

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: آرت‍ور ك‍ان‍ن‌ دوي‍ل‌ - نويسنده: Arthur Conan Doyle

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

آنچه اتفاق افتاد

آنچه اتفاق افتاد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ه‍ي‍لاري‌ راده‍ام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ت‍ون‌ - نويسنده: Hillary Rodham Clinton

قیمت : ۰ ریال

آيينه و چند داستان ديگر

آيينه و چند داستان ديگر

ناشر : شمشاد

- نويسنده: هاروكي موراكامي - نويسنده: Haruki Murakami

قیمت : ۰ ریال


ارثيه باد

ارثيه باد

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ج‍روم‌ لارن‍س‌ - نويسنده: Jerome Lawrence

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

از آسمان سگ مي‌باريد(شمشاد) *

از آسمان سگ مي‌باريد(شمشاد) *

ناشر : شمشاد

- نويسنده: رضا ياوري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


اعتراف

اعتراف

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: كالين هوور - نويسنده: Colleen Hoover

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال

اعجاز گل مغربي

اعجاز گل مغربي

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: نرجس ستار

قیمت : ۰ ریال

افزايش اثربخشي داروهاي ضدسرطان با تركيبات گياهي

افزايش اثربخشي داروهاي ضدسرطان با تركيبات گياهي

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: اكرم طالقاني

قیمت : ۰ ریال


امكان استخراج و پايدارسازي رنگدانه كلروفيل از برخي منابع طبيعي

امكان استخراج و پايدارسازي رنگدانه كلروفيل از برخي منابع طبيعي

ناشر : انديشه طلايي

- نويسنده: نينا شمشاد

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

باغ سنگي

باغ سنگي

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: ن‍ي‍ك‍وس‌ ك‍ازان‍ت‍زاك‍ي‍س‌ - نويسنده: Nikos kazantzakis

قیمت : ۲۶۵۰۰۰ ریال

باهم بودن همه چيز است

باهم بودن همه چيز است

ناشر : نشر شمشاد

- نويسنده: آنا گاوالدا - نويسنده: Anna Gavalda

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال