15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

15 قصه گزيده از شاهنامه فردوسي

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- گردآورنده: حسين فتاحي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آيين سوگواري در شاهنامه فردوسي

آيين سوگواري در شاهنامه فردوسي

ناشر : هور آفريد

- نويسنده: ن‍ص‍رت‌ ص‍ف‍ي‌ ن‍ي‍ا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ادبيات كهن ايراني (كليات شاهنامه به نثر)

ادبيات كهن ايراني (كليات شاهنامه به نثر)

ناشر : جمهوري

- نويسنده: ابوالقاسم فردوسي

قیمت : ۲۷۵۰۰۰ ریال

از كيومرث تا هماي: خلاصه قصه‌هاي شاهنامه فردوسي

از كيومرث تا هماي: خلاصه قصه‌هاي شاهنامه فردوسي

ناشر : كتابسراي تنديس

- نويسنده: م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


اسطوره و ساختارگرايي نورتروپ فِراي در شاهنامه فردوسي

اسطوره و ساختارگرايي نورتروپ فِراي در شاهنامه فردوسي

ناشر : تنعيم

- نويسنده: شاران بهرامي‌فر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اسكندر فردوسي و شاهنامه از نگاه ديگر: دفتر چهارم

اسكندر فردوسي و شاهنامه از نگاه ديگر: دفتر چهارم

ناشر : واج

- نويسنده: سعيد وزيري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

اسكندر و چشمه آب حيات:(اقتباس از شاهنامه‌ي فردوسي)

اسكندر و چشمه آب حيات:(اقتباس از شاهنامه‌ي فردوسي)

ناشر : سپهرين

- نويسنده: مهناز طاهري

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


اسنادي از بنياد شاهنامه فردوسي

اسنادي از بنياد شاهنامه فردوسي

ناشر : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

- نويسنده: ع‍ل‍ي‍رض‍ا م‍لائ‍ي‌ ت‍وان‍ي‌

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

افسانه‌هايي از شاهنامه‌ي فردوسي

افسانه‌هايي از شاهنامه‌ي فردوسي

ناشر : اسماء

- گردآورنده: الهام كرمي - نقاش: منا داوودي

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال

افسانه‌هايي از شاهنامه‌ي فردوسي

افسانه‌هايي از شاهنامه‌ي فردوسي

ناشر : اسماء

- گردآورنده: الهام كرمي - نقاش: منا داوودي

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال