آخرش مي‌آن سراغم

آخرش مي‌آن سراغم

ناشر : زاوش

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۷۸۰۰۰ ریال

آخرش مي‌آن سراغم

آخرش مي‌آن سراغم

ناشر : نشر چشمه

- ويراستار: مهدي يزداني‌خرم - نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

آخرين روياي فروغ

آخرين روياي فروغ

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


آخرين روياي فروغ(چشمه)

آخرين روياي فروغ(چشمه)

ناشر : چشمه

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آرش و تهمينه

آرش و تهمينه

ناشر : افق

- نويسنده: سيامك گلشيري - ويراستار: احمد پوراميني

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

اندوه عيسي

اندوه عيسي

ناشر : كتاب پارسه

- نويسنده: ولفگانگ برشرت - مترجم: سيامك گلشيري

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال


با لبان بسته(ثالث)

با لبان بسته(ثالث)

ناشر : ثالث

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال

تهران، كوچه‌ي اشباح

تهران، كوچه‌ي اشباح

ناشر : افق

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

جنگل ابر

جنگل ابر

ناشر : افق

- نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


چه كسي از ويرجينياوولف مي ترسد؟

چه كسي از ويرجينياوولف مي ترسد؟

ناشر : مرواريد

- نويسنده: ادوارد آلبي - مترجم: سيامك گلشيري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

خانه‌اي در تاريكي

خانه‌اي در تاريكي

ناشر : افق

- ويراستار: مژگان كلهر - نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

خانه‌اي در تاريكي

خانه‌اي در تاريكي

ناشر : افق

- ويراستار: مژگان كلهر - نويسنده: سيامك گلشيري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال