برنامه‌ريزي استراتژيك سيستم‌هاي اطلاعاتي

برنامه‌ريزي استراتژيك سيستم‌هاي اطلاعاتي

ناشر : مهكامه

- نويسنده: جان وارد - نويسنده: جو پيارد

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات: رويكردي به سيستم‌هاي اطلاعاتي

برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات: رويكردي به سيستم‌هاي اطلاعاتي

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

- نويسنده: شهريار محمدي - نويسنده: مونا جام‌پرازمي

قیمت : ۷۴۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك

سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك

ناشر : دستان

- نويسنده: سيداحمد شيبت‌الحمدي - نويسنده: سعيد روحاني

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك

سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: بهنام عبدي

قیمت : ۰ ریال

‏‫سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك (SIS)‬

‏‫سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك (SIS)‬

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

- نويسنده: نهال سلامتيان

قیمت : ۰ ریال

مديريت استراتژيك در سيستم‌هاي اطلاعاتي

مديريت استراتژيك در سيستم‌هاي اطلاعاتي

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: اميرحسن سلطانيان

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مديريت استراتژيك سيستم‌هاي اطلاعاتي

مديريت استراتژيك سيستم‌هاي اطلاعاتي

ناشر : نشر ني

- نويسنده: فرج‌الله رهنورد

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال