آشنايي با انواع سنسورها و نحوه عملكرد آنها

آشنايي با انواع سنسورها و نحوه عملكرد آنها

ناشر : آرتاكاوا

- نويسنده: پروين سعيدي اردكاني

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با سنسورها و كاربرد آن‌ها

آشنايي با سنسورها و كاربرد آن‌ها

ناشر : ادبستان

- نويسنده: علي مرادي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


اصول تكنولوژي انواع سنسورها، ابزارهاي اندازه‌گيري و كنترل

اصول تكنولوژي انواع سنسورها، ابزارهاي اندازه‌گيري و كنترل

ناشر : كتاب آوا

- نويسنده: رضا فروزش

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

انواع سنسورها و عملگرها در خودرو

انواع سنسورها و عملگرها در خودرو

ناشر : پارلاق قلم

- نويسنده: بهمن محمدحسين رحمتي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


بررسي ساختار و كاربرد انواع سنسورها

بررسي ساختار و كاربرد انواع سنسورها

ناشر : نيكو نوين

- نويسنده: فرشاد عسگري

قیمت : ۰ ریال

بررسي سنسورهاي مغناطيسي و معرفي و شبيه‌سازي يك نانو سنسور اثر هال بر پايه گرافين

بررسي سنسورهاي مغناطيسي و معرفي و شبيه‌سازي يك نانو سنسور اثر هال بر پايه گرافين

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: محمدحسين غلاميان اترآباد

قیمت : ۰ ریال

بيوسنسورها

بيوسنسورها

ناشر : انديشه‌سرا

- نويسنده: بانسي مالهوترا - نويسنده: آنتوني ترنر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


پردازش تصوير و سنسورهاي شيميايي

پردازش تصوير و سنسورهاي شيميايي

ناشر : سخنوران

- نويسنده: زيبا رضايي

قیمت : ۰ ریال

ترانزيستورها و سنسورهاي مبتني بر كربن

ترانزيستورها و سنسورهاي مبتني بر كربن

ناشر : آرنا

- نويسنده: محمد باقري

قیمت : ۰ ریال