سازمان و مديريت: از تئوري تا عمل

سازمان و مديريت: از تئوري تا عمل

ناشر : موسسه عالي آموزش بانكداري ايران

- نويسنده: مهدي ايران‌نژادپاريزي - نويسنده: پرويز ساسان‌گهر

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال