رياضيات پيشرفته: براي رشته‌هاي علوم و مهندسي

رياضيات پيشرفته: براي رشته‌هاي علوم و مهندسي

ناشر : دانشگاه بيرجند

- نويسنده: حميدرضا نيلي‌ثاني - نويسنده: غلامرضا محتشمي‌برزادران

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال