اختلالات يادگيري: (مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

اختلالات يادگيري: (مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: حمزه ميرزايي

قیمت : ۰ ریال

ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن در نظام آموزشي

ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن در نظام آموزشي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان چاپ و انتشارات)

- نويسنده: رمضان جهانيان

قیمت : ۵۱۰۰۰ ریال

پژوهش آموزشي: رويكردهاي كمي كيفي و تركيبي

پژوهش آموزشي: رويكردهاي كمي كيفي و تركيبي

ناشر : نشرعلم

- نويسنده: Johnson Burke - نويسنده: برك جانسون

قیمت : ۰ ریال


دانستني‌هاي نقش رهبري در مديريت پروژه : رويكردهايي كه بكارگيري آنها به نتايجي شگرف منجر مي‌شود

دانستني‌هاي نقش رهبري در مديريت پروژه : رويكردهايي كه بكارگيري آنها به نتايجي شگرف منجر مي‌شود

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

- نويسنده: الگزاندر لوفر - نويسنده: Alexander Laufer

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

رويكردهاي آموزشي (در كار با كودكان خردسال)

رويكردهاي آموزشي (در كار با كودكان خردسال)

ناشر : كارگاه كودك

- نويسنده: ناصر يوسفي

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال


رويكردهاي نوين آموزشي براي يادگيري سريع

رويكردهاي نوين آموزشي براي يادگيري سريع

ناشر : بعثت

- نويسنده: پيرسوزي رالينز - نويسنده: Suzy Pepper Rollins

قیمت : ۰ ریال

مباني تكنولوژي آموزشي رويكردهاي تركيبي و ديدگاه‌هاي بين‌رشته‌اي

مباني تكنولوژي آموزشي رويكردهاي تركيبي و ديدگاه‌هاي بين‌رشته‌اي

ناشر : كمانگير

- نويسنده: ج. مايكل اسپكتور - نويسنده: J. Michael Spector

قیمت : ۰ ریال


ناتوانايي هاي چندگانه (تعاريف و مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

ناتوانايي هاي چندگانه (تعاريف و مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

ناشر : دانژه

- نويسنده: مريم باشعورلشگري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال