روش تحقيق در تربيت بدني

روش تحقيق در تربيت بدني

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: جري‌آر توماس - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

روش تحقيق در تربيت بدني

روش تحقيق در تربيت بدني

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: جري‌آر توماس - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق در تربيت بدني

روش تحقيق در تربيت بدني

ناشر : دانشگاه شاهد، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: كريس گرتن - نويسنده: Chris Gratton

قیمت : ۱۷۷۰۰۰ ریال


روش تحقيق در تربيت بدني

روش تحقيق در تربيت بدني

ناشر : نشر ناياب

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي

روش‌هاي تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: كريس گرتن - نويسنده: ايان جونز

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مقدمات روش تحقيق در تربيت‌بدني و علوم ورزشي

مقدمات روش تحقيق در تربيت‌بدني و علوم ورزشي

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

- نويسنده: سيد علي حسيني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال