اصول و روش تحقيق ۱ و ۲

اصول و روش تحقيق ۱ و ۲

ناشر : پيام دانشگاهي

قیمت : ۰ ریال

‏‫ روش تحقيق در حسابداري: راهنماي عملي براي نگارش پايان‌نامه و مقاله‮‬‮‬

‏‫ روش تحقيق در حسابداري: راهنماي عملي براي نگارش پايان‌نامه و مقاله‮‬‮‬

ناشر : عدالت نوين

- نويسنده: زهرا ديانتي ديلمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: فاطمه بهفروز

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال


آشنايي با اصول روش تحقيق و ماخذشناسي

آشنايي با اصول روش تحقيق و ماخذشناسي

ناشر : چشمه مهر

- نويسنده: مهدي رضي - نويسنده: فرشاد نيكوبخت

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


آشنايي با اصول و شيوه‌هاي گزارش‌نويسي، روش تحقيق، مقاله‌نويسي

آشنايي با اصول و شيوه‌هاي گزارش‌نويسي، روش تحقيق، مقاله‌نويسي

ناشر : رخسار صبح

- نويسنده: مرتضي پرويزي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آشنايي با روش توليد آلبالوي خشك با رطوبت بالا

آشنايي با روش توليد آلبالوي خشك با رطوبت بالا

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

- نويسنده: سودابه عين افشار

قیمت : ۰ ریال


آشنايي با روش‌ها و مهارت‌هاي تحقيق ديني

آشنايي با روش‌ها و مهارت‌هاي تحقيق ديني

ناشر : نامه نرجس

- نويسنده: اعظم رحمت‌آبادي

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با روش‌هاي لوله راني

آشنايي با روش‌هاي لوله راني

ناشر : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

- نويسنده: محمدعلي تيماني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آشنايي با مفاهيم پايه در روش‌هاي آماري(ابزاري براي تحقيق و پژوهش)

آشنايي با مفاهيم پايه در روش‌هاي آماري(ابزاري براي تحقيق و پژوهش)

ناشر : دانشگاه قم، انتشارات

- نويسنده: سيدكامران قريشي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال