آمار و روش تحقيق پيشرفته كمي و كيفي: مجموعه علوم اجتماعي

آمار و روش تحقيق پيشرفته كمي و كيفي: مجموعه علوم اجتماعي

ناشر : مشاوران صعود ماهان

- نويسنده: نظام بهرامي كميل

قیمت : ۰ ریال

آمار و روش تحقيق كمي و كيفي: مجموعه علوم اجتماعي

آمار و روش تحقيق كمي و كيفي: مجموعه علوم اجتماعي

ناشر : مكتب ماهان

- نويسنده: نظام بهرامي‌كميل

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


الگوهاي تصميم‌گيري كارآفرينان: روشها، چارچوبها و نقشه‌هاي ذهني (رويكرد كيفي)

الگوهاي تصميم‌گيري كارآفرينان: روشها، چارچوبها و نقشه‌هاي ذهني (رويكرد كيفي)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: محمدحسن مباركي - نويسنده: اميرمحمد كلابي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

الگوهاي تصميم‌گيري كارآفرينان: روشها، چارچوبها و نقشه‌هاي ذهني (رويكرد كيفي)

الگوهاي تصميم‌گيري كارآفرينان: روشها، چارچوبها و نقشه‌هاي ذهني (رويكرد كيفي)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: محمدحسن مباركي - نويسنده: اميرمحمد كلابي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

تحقيقات كيفي( روش‌شناسي در بازارهاي بين المللي)

تحقيقات كيفي( روش‌شناسي در بازارهاي بين المللي)

ناشر : انتشارات دانشجو

- نويسنده: فرشيد نماميان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تحليل سياسي تجربي: مقدمه‌اي بر روش‌هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم سياسي

تحليل سياسي تجربي: مقدمه‌اي بر روش‌هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم سياسي

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

- نويسنده: يارول مانهايم - مترجم: رضا افخمي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

درآمدي بر روش تحقيق كيفي در ورزش

درآمدي بر روش تحقيق كيفي در ورزش

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: مجتبي اميري

قیمت : ۰ ریال

درك روش تحقيق (كمي، كيفي، تركيبي و روش پروپوزال‌نويسي)

درك روش تحقيق (كمي، كيفي، تركيبي و روش پروپوزال‌نويسي)

ناشر : راشدين

- نويسنده: ويكي ال. پلينو كلارك - نويسنده: Vicki L. Plano Clark

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي روش تحقيق كيفي

راهنماي روش تحقيق كيفي

ناشر : انتشارات جامعه‌شناسان

- نويسنده: اووه فليك - نويسنده: Uwe Flick

قیمت : ۰ ریال

‏‫راهنماي نرم‌افزار روش‌ تحقيق كيفي Atlas.ti5.0‬

‏‫راهنماي نرم‌افزار روش‌ تحقيق كيفي Atlas.ti5.0‬

ناشر : انتشارات جامعه‌شناسان

- نويسنده: تامس مور - نويسنده: Thomas Muhr

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

رهيافت‌ها و روش‌هاي تحقيق كيفي در توسعه روستايي

رهيافت‌ها و روش‌هاي تحقيق كيفي در توسعه روستايي

ناشر : نشر ني

- نويسنده: مصطفي ازكيا - نويسنده: عادل زارع

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال