اصول و روش تحقيق ۱ و ۲

اصول و روش تحقيق ۱ و ۲

ناشر : پيام دانشگاهي

قیمت : ۰ ریال

‏‫ روش تحقيق در حسابداري: راهنماي عملي براي نگارش پايان‌نامه و مقاله‮‬‮‬

‏‫ روش تحقيق در حسابداري: راهنماي عملي براي نگارش پايان‌نامه و مقاله‮‬‮‬

ناشر : عدالت نوين

- نويسنده: زهرا ديانتي ديلمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: فاطمه بهفروز

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال


آروشه؛ معرفي محصول و ويژگي‌ها

آروشه؛ معرفي محصول و ويژگي‌ها

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

- نويسنده: اميررضا شويك‌لو

قیمت : ۰ ریال


آشنايي با اصول روش تحقيق و ماخذشناسي

آشنايي با اصول روش تحقيق و ماخذشناسي

ناشر : چشمه مهر

- نويسنده: مهدي رضي - نويسنده: فرشاد نيكوبخت

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آشنايي با اصول و شيوه‌هاي گزارش‌نويسي، روش تحقيق، مقاله‌نويسي

آشنايي با اصول و شيوه‌هاي گزارش‌نويسي، روش تحقيق، مقاله‌نويسي

ناشر : رخسار صبح

- نويسنده: مرتضي پرويزي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


آشنايي با روش توليد آلبالوي خشك با رطوبت بالا

آشنايي با روش توليد آلبالوي خشك با رطوبت بالا

ناشر : سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، معاونت ترويج، نشر آموزش كشاورزي

- نويسنده: سودابه عين افشار

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با روش‌ها و مهارت‌هاي تحقيق ديني

آشنايي با روش‌ها و مهارت‌هاي تحقيق ديني

ناشر : نامه نرجس

- نويسنده: اعظم رحمت‌آبادي

قیمت : ۰ ریال