روان‌شناسي تبليغات

روان‌شناسي تبليغات

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: باب‌ام فنيس - نويسنده: ولف‌گانگ اشتروب

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي تبليغات بازاريابي و فروش

روان‌شناسي تبليغات بازاريابي و فروش

ناشر : بوستان مهر

- نويسنده: رسول مقدسين

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي تبليغات: بازاريابي و فروش

روان‌شناسي تبليغات: بازاريابي و فروش

ناشر : رسول مقدسين

- نويسنده: رسول مقدسين

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي و تبليغات (با تاكيد بر تبليغ ديني)

روان‌شناسي و تبليغات (با تاكيد بر تبليغ ديني)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- نويسنده: محمد كاوياني - زيرنظر: سيدمحمد غروي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

نظريه اميد : راهكارهاي ايجاد و افزايش اميد از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي مثبت‌نگر

نظريه اميد : راهكارهاي ايجاد و افزايش اميد از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي مثبت‌نگر

ناشر : سازمان تبليغات اسلامي ، پژوهشكده باقرالعلوم (ع)

- نويسنده: زهرا محققيان

قیمت : ۰ ریال