اصول بنيادي آمادگي جسماني در تربيت بدني عمومي

اصول بنيادي آمادگي جسماني در تربيت بدني عمومي

ناشر : دانشگاه هرمزگان

- نويسنده: مريم مزيدي

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

رمز بدن

رمز بدن

ناشر : انتشارات پلك

- نويسنده: برادلي نلسون - نويسنده: Bradley Nelson

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

‏‫رمزشناسي حالات دست و بدن در هنرهاي بودايي و هندويي

‏‫رمزشناسي حالات دست و بدن در هنرهاي بودايي و هندويي

ناشر : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري ''متن''

- نويسنده: ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ذك‍رگ‍و

قیمت : ۰ ریال


رمزگشايي از زبان بدن

رمزگشايي از زبان بدن

ناشر : هنگام

- نويسنده: رامين كريمي

قیمت : ۰ ریال

رمزگشايي زبان بدن

رمزگشايي زبان بدن

ناشر : انتشارات امين آتنا

- نويسنده: الهه پيشان

قیمت : ۰ ریال

زبان بدن

زبان بدن

ناشر : هورمزد

- نويسنده: آلن پيز - مترجم: سميرا اباذري

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


زبان بدن: راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محيط كار

زبان بدن: راز و رمزهاي استفاده از زبان بدن در محيط كار

ناشر : اطلاع

- نويسنده: كارول كينزي گامن - مترجم: طوفان عزيزي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

ژنتيك و ورزش

ژنتيك و ورزش

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

- نويسنده: جي‌بورمز بازل - نويسنده: ام‌هبلينك بازل

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

نقشه‌هاي ذهن : رمز بدن ۲

نقشه‌هاي ذهن : رمز بدن ۲

ناشر : انتشارات هراز

- نويسنده: برادلي نلسون - نويسنده: Bradley Nelson

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال