راهنماي حمايت مالي در ورزش

راهنماي حمايت مالي در ورزش

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: حميده فتح‌الله‌زاده - نويسنده: نوشين بنار

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال