رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام و رهبري

رابطه روحانيت و نظام اسلامي از منظر امام و رهبري

ناشر : حوزه علميه قم، مركز مديريت

- نويسنده: علي مجتبي‌زاده - ويراستار: شيوا براتي

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال