دي وي دي مباني عكاسي (عكاسي سياه و سفيد 2)

دي وي دي مباني عكاسي (عكاسي سياه و سفيد 2)

ناشر : رها فيلم

- نويسنده: بن لانگ - مترجم: اشكان زهرايي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه دي وي دي مباني عكاسي (عكاسي سياه و سفيد)،(1و2)

مجموعه دي وي دي مباني عكاسي (عكاسي سياه و سفيد)،(1و2)

ناشر : رها فيلم

- نويسنده: بن لانگ - مترجم: اشكان زهرايي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال