ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌

ناشر : ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ي‍زان‌

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال


دادگستر جهان

دادگستر جهان

ناشر : شفق

- نويسنده: ابراهيم اميني

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

دفاع مشروع در برابر ضابطان دادگستري

دفاع مشروع در برابر ضابطان دادگستري

ناشر : انتشارات حقوق شهروندي

- نويسنده: بهزاد جهاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال