‏‫ تشخيص اراضي ملي از مستثنيات مباني، عناصر و آثار حقوقي...

‏‫ تشخيص اراضي ملي از مستثنيات مباني، عناصر و آثار حقوقي...

ناشر : دادگستر

- نويسنده: قدرت عموزاده مهديرجي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

آداب و شگردهاي وكالت در دادگستري

آداب و شگردهاي وكالت در دادگستري

ناشر : نشر كشاورز

- نويسنده: بهمن كشاورز

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آراء و نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري 2005 - 2009

آراء و نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري 2005 - 2009

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

- مترجم: سيدقاسم زماني - مترجم: محمدرضا ضيائي‌بيگدلي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

آراء و نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري: 2001 - 2004

آراء و نظريات مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري: 2001 - 2004

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

- مترجم: سيدقاسم زماني - مترجم: محمدرضا ضيائي‌بيگدلي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آزمون كارشناسان رسمي دادگستري

آزمون كارشناسان رسمي دادگستري

ناشر : روز انديش

- نويسنده: مرتضي رضايي

قیمت : ۰ ریال


آزمون‌هاي استخدامي دادگستري و قوه قضاييه

آزمون‌هاي استخدامي دادگستري و قوه قضاييه

ناشر : نشر پرستش

- نويسنده: خديجه ذبيحي

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي استخدامي دادگستري و قوه قضاييه

آزمونهاي استخدامي دادگستري و قوه قضاييه

ناشر : آيين طب

- نويسنده: محمد شهبازي

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال


آشنايي با كارشناسي ( جايگاه كارشناس رسمي دادگستري در نظام قضايي ايران )

آشنايي با كارشناسي ( جايگاه كارشناس رسمي دادگستري در نظام قضايي ايران )

ناشر : محمد لاهوتي

- نويسنده: محمد لاهوتي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

آمبودزمان و نهادهاي مشابه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

ناشر : دادگستر

- نويسنده: ابراهيم موسي‌زاده - نويسنده: فضل‌الله جوكار

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال