حسني و عمه چاقه

حسني و عمه چاقه

ناشر : موسسه‌ي انتشاراتي مه

- نويسنده: زرين رحيم‌بخش - نقاش: اسلام حجازي

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال