2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

2000 سوال چهارگزينه‌اي حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: غلامرضا كرمي - نويسنده: محمد مرادي

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي استخدامي تخصصي امور مالي، حسابداري و حسابرسي

آزمونهاي استخدامي تخصصي امور مالي، حسابداري و حسابرسي

ناشر : اسرار دانش

- نويسنده: هيات ‌مولفان - گردآورنده: جمشيد واحدي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


آموزش حسابداري از ثبت دفاتر تا تهيه اظهارنامه مالياتي

آموزش حسابداري از ثبت دفاتر تا تهيه اظهارنامه مالياتي

ناشر : مهدي ضامني

- نويسنده: مهدي ضامني

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

استاندارهاي بين‌‌المللي گزارشگري مالي قابل اجرا از اول ژانويه ۲۰۱۷: مفاهيم نظري و الزامات

استاندارهاي بين‌‌المللي گزارشگري مالي قابل اجرا از اول ژانويه ۲۰۱۷: مفاهيم نظري و الزامات

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


استراتژي خدمات مالي، حسابداري و خدمان بانكي و اعتباري

استراتژي خدمات مالي، حسابداري و خدمان بانكي و اعتباري

ناشر : دانش ‌نگار

- نويسنده: حميد آيتي - نويسنده: سيداحمد قاسمي

قیمت : ۶۱۰۰۰ ریال

اصول اوليه حسابداري مالي

اصول اوليه حسابداري مالي

ناشر : نارديس

- نويسنده: فرناز علميه

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مديريت و حسابداري مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ...

اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مديريت و حسابداري مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ...

ناشر : آستان قدس رضوي، به نشر

- نويسنده: محمدحسين وديعي‌نوقابي - ويراستار: فرزانه نصيرزاده

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال

اصول كار با نرم‌افزارهاي مالي و حسابداري در كوتاه‌ترين زمان

اصول كار با نرم‌افزارهاي مالي و حسابداري در كوتاه‌ترين زمان

ناشر : كيومرث

- نويسنده: ايمان چگونيان

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال