2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضيات عمومي: اقتصاد - مديريت - حسابداري

2000 سوال چهارگزينه‌اي رياضيات عمومي: اقتصاد - مديريت - حسابداري

ناشر : نگاه دانش

- نويسنده: اميد محموديان - نويسنده: امير عرفانيان

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


آشنايي با حسابداري مديريت، مفاهيم و تكنيك‌هاي آن

آشنايي با حسابداري مديريت، مفاهيم و تكنيك‌هاي آن

ناشر : جوهر حيات

- نويسنده: رحمت‌اله محمدي‌پور - نويسنده: سميه لطفي‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

آمار (رشته مديريت، حسابداري)

آمار (رشته مديريت، حسابداري)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: احمد احمدي - گردآورنده: رضا كلهريان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار : مجموعه( مديريت و حسابداري)

آمار : مجموعه( مديريت و حسابداري)

ناشر : مشاوران صعود ماهان

- نويسنده: ك‍وروش‌ رازق‍ن‍دي‌

قیمت : ۰ ریال


آمار كارشناسي ارشد: مجموعه اقتصاد، مديريت، حسابداري

آمار كارشناسي ارشد: مجموعه اقتصاد، مديريت، حسابداري

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مهدي عباسي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمال (ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي مديريت و حسابداري)

آمار و احتمال (ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي مديريت و حسابداري)

ناشر : راه

- نويسنده: الهه كرد - نويسنده: مرجان پيش‌بين

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

آمار و احتمال كاربرد آن در مديريت و حسابداري

ناشر : اثبات

- نويسنده: هادي رنجبران

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مجتبي محمدنژادشوركايي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

آمار و احتمال و (كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري)

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: مجتبي محمدنژادشوركايي - ويراستار: معصومه الياس‌پور

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال