اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

اهميت سيستم حقوق، دستمزد در حسابداري

ناشر : زبان حسابداري

- نويسنده: اسماعيل جعفري

قیمت : ۰ ریال

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مالي

حسابدار حقوق و دستمزد: رشته حسابداري مالي

ناشر : انتشارات حسابدار

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : فن برتر رويايي

- نويسنده: رضا سوخت‌سرائي

قیمت : ۰ ریال


حسابداري حقوق و دستمزد

حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : ترمه

- نويسنده: آزاده چترروز - نويسنده: فرشيده امين‌زاده

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


حسابداري سيستم حقوق و دستمزد

حسابداري سيستم حقوق و دستمزد

ناشر : ترمه

- نويسنده: ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ي‌

قیمت : ۰ ریال


راهنماي كاربردي حسابداري حقوق و دستمزد با رويكرد علمي

راهنماي كاربردي حسابداري حقوق و دستمزد با رويكرد علمي

ناشر : مهرگان مبين

- نويسنده: رضا سلگي

قیمت : ۰ ریال

كتاب كار حسابداري حقوق و دستمزد

كتاب كار حسابداري حقوق و دستمزد

ناشر : مرسل

- نويسنده: حسين دهقاني

قیمت : ۰ ریال