اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (2004)

اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (2004)

ناشر : بورس (وابسته به شركت اطلاع‌رساني و خدمات بورس)

- نويسنده: سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) - مترجم: مهسا رهبري‌خرازي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود، سرمايه‌گذاري بهينه و عملكرد مالي

تاثير حاكميت شركتي بر مديريت سود، سرمايه‌گذاري بهينه و عملكرد مالي

ناشر : نور الحيات

- نويسنده: ناصر ايزدي‌نيا

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


حاكميت خانواده در شركتهاي خانوادگي

حاكميت خانواده در شركتهاي خانوادگي

ناشر : گندمان

- نويسنده: باربارا هاوزر - مترجم: مركزترويج‌حاكميت‌و‌مسئوليت‌شركتي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حاكميت شركتي (مفاهيم، اصول،ديدگاهها و كاربردها)

حاكميت شركتي (مفاهيم، اصول،ديدگاهها و كاربردها)

ناشر : مهربان نيكا

- نويسنده: عليرضا مدانلو جويباري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

حاكميت شركتي بخش بيمه و مديريت ريسك

حاكميت شركتي بخش بيمه و مديريت ريسك

ناشر : پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)

- نويسنده: رادني لستر - نويسنده: اليور ريچارد

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریال

حاكميت شركتي جديد: ابزارهاي موفقيت براي هيات مديره

حاكميت شركتي جديد: ابزارهاي موفقيت براي هيات مديره

ناشر : دايره

- نويسنده: مارتين هيلب - مترجم: مركز ترويج حاكميت و مسئوليت شركتي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال