جبران خسارت در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري‌

جبران خسارت در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري‌

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

- نويسنده: جواد نيكجاه - مترجم: توكل حبيب‌زاده

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال