جامعه‌شناسي جنگ

جامعه‌شناسي جنگ

ناشر : جامعه‌شناسان

- نويسنده: عليرضا شايان‌مهر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي جنگ

جامعه‌شناسي جنگ

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: گاستون بوتول - مترجم: هوشنگ فرخجسته

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي جنگ

جامعه‌شناسي جنگ

ناشر : ‏‫ مختومقلي فراغي‮

- نويسنده: زهره غريبيان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


جامعه‌شناسي جنگ

جامعه‌شناسي جنگ

ناشر : شركت انتشارات علمي و فرهنگي

- نويسنده: گ‍اس‍ت‍ون‌ ب‍وت‍ول‌ - نويسنده: Gaston Bouthoul

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي انتظامي: مجموعه سوالات تستي

جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي انتظامي: مجموعه سوالات تستي

ناشر : هورمزد

- نويسنده: مهدي اديبي‌سده - نويسنده: مهناز عدالتي‌منش

قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي نظامي

جامعه‌شناسي جنگ و نيروهاي نظامي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: مهدي اديبي‌سده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


جامعه‌شناسي جنگ: تحليل جامعه‌شناختي، سازگاري مهاجران در مقصد

جامعه‌شناسي جنگ: تحليل جامعه‌شناختي، سازگاري مهاجران در مقصد

ناشر : جهاد دانشگاهي (تربيت معلم)

- نويسنده: بيژن زارع

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


روايت‌هاي نسلي از جنگ : جامعه‌شناسي سينماي حاتمي‌كيا

روايت‌هاي نسلي از جنگ : جامعه‌شناسي سينماي حاتمي‌كيا

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: سيدمهدي اعتمادي‌فرد

قیمت : ۰ ریال

نكات كليدي و بانك آزمون جامعه‌شناسي جنگ و نيروي نظامي

نكات كليدي و بانك آزمون جامعه‌شناسي جنگ و نيروي نظامي

ناشر : پيدار

- نويسنده: فرشته قمري كوشاهي

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال