اندازه، توپولوژي و هندسه فراكتال‌ها

اندازه، توپولوژي و هندسه فراكتال‌ها

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (شهر ري)

- نويسنده: جرالد.ا ادگار - مترجم: فاطمه مرادي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بهينه‌سازي توپولوژي بر اساس قابليت اعتماد در سازه‌هاي پيوسته

بهينه‌سازي توپولوژي بر اساس قابليت اعتماد در سازه‌هاي پيوسته

ناشر : آذر

- نويسنده: ميثم جوهري - مترجم: بهروز احمدي ندوشن

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات

- نويسنده: جواد مرزبان راد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


تجربه توپولوژي

تجربه توپولوژي

ناشر : فاطمي

- نويسنده: فولكر رنده - مترجم: عليرضا مدقالچي،محمد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

توپولوژي با روش ساده

توپولوژي با روش ساده

ناشر : شوق دانش

- نويسنده: غلامرضا صفاكيش‌همداني

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال

توپولوژي با طعم هندسي : براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رياضي

توپولوژي با طعم هندسي : براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رياضي

ناشر : دانشگاه ولايت، انتشارات

- نويسنده: غلامرضا رضايي

قیمت : ۰ ریال


توپولوژي جبري

توپولوژي جبري

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

- نويسنده: نسرين شيرعلي

قیمت : ۰ ریال

توپولوژي جبري مقدماتي

توپولوژي جبري مقدماتي

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

- نويسنده: حسين عابدي

قیمت : ۳۸۰۰۰ ریال


توپولوژي عمومي

توپولوژي عمومي

ناشر : ارباب قلم

- نويسنده: محمد شفيعي موسوي

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال

توپولوژي نخستين درس

توپولوژي نخستين درس

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

- نويسنده: جيمزر. مانكرز - مترجم: يحيي تابش

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

چكيده مبسوط مقالات ششمين سمينار هندسه و توپولوژي ايران 27 - 29 شهريور 1390

چكيده مبسوط مقالات ششمين سمينار هندسه و توپولوژي ايران 27 - 29 شهريور 1390

ناشر : دانشگاه بناب

- تهيه و تنظيم: مرتضي فغفوري - تهيه و تنظيم: علي حاجي‌بدلي

قیمت : ۰ ریال