اندازه، توپولوژي و هندسه فراكتال‌ها

اندازه، توپولوژي و هندسه فراكتال‌ها

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (شهر ري)

- نويسنده: جرالد.ا ادگار - مترجم: فاطمه مرادي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بهينه‌سازي توپولوژي بر اساس قابليت اعتماد در سازه‌هاي پيوسته

بهينه‌سازي توپولوژي بر اساس قابليت اعتماد در سازه‌هاي پيوسته

ناشر : آذر

- نويسنده: ميثم جوهري - مترجم: بهروز احمدي ندوشن

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات

- نويسنده: جواد مرزبان راد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


بير نفس ايلدريم: شعر توپولوسو

بير نفس ايلدريم: شعر توپولوسو

ناشر : انتشارات استاد مطهري

- نويسنده: مسعود اسلامي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

پاندا توپولو

پاندا توپولو

ناشر : نشر جابيرو

- نويسنده: ژال‍ه‌ راس‍ت‍ان‍ي‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تجربه توپولوژي

تجربه توپولوژي

ناشر : فاطمي

- نويسنده: فولكر رنده - مترجم: عليرضا مدقالچي،محمد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تروريسم و حقوق بشر

تروريسم و حقوق بشر

ناشر : دادگستر

- نويسنده: پروانه تيلا - نويسنده: نادر ساعد

قیمت : ۴۶۰۰۰ ریال

توپولو

توپولو

ناشر : انتشارات اميد صبا

- نويسنده: زينب عليزاده لوشابي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

توپولوژي با روش ساده

توپولوژي با روش ساده

ناشر : شوق دانش

- نويسنده: غلامرضا صفاكيش‌همداني

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال


توپولوژي با طعم هندسي : براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رياضي

توپولوژي با طعم هندسي : براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد رياضي

ناشر : دانشگاه ولايت، انتشارات

- نويسنده: غلامرضا رضايي

قیمت : ۰ ریال

توپولوژي جبري

توپولوژي جبري

ناشر : دانشگاه شهيد چمران

- نويسنده: نسرين شيرعلي

قیمت : ۰ ریال

توپولوژي جبري از ديدگاه رسته

توپولوژي جبري از ديدگاه رسته

ناشر : دانشگاه كردستان

- نويسنده: محمدظاهر كاظمي بانه

قیمت : ۰ ریال