آزمون‌هاي كاربردي آموزش تنيس روي ميز 2: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي ...

آزمون‌هاي كاربردي آموزش تنيس روي ميز 2: نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخ تشريحي ...

ناشر : قرباني

- نويسنده: مريم محمودي - نويسنده: صديقه قرباني‌حق

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

آموزش تنيس روي ميز

آموزش تنيس روي ميز

ناشر : هاوار

- نويسنده: مژگان صالحي‌پور

قیمت : ۰ ریال


آموزش تنيس روي ميز

آموزش تنيس روي ميز

ناشر : سخن گستر

- نويسنده: م‍ه‍رداد ف‍ت‍ح‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

‏‫آموزش تنيس روي ميز (تكنيكها تاكتيكهت اصل بازي)‬

‏‫آموزش تنيس روي ميز (تكنيكها تاكتيكهت اصل بازي)‬

ناشر : اشرف‌البلاد

- نويسنده: علي‌اصغر اميرحسيني

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


آموزش تنيس روي ميز 2 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

آموزش تنيس روي ميز 2 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمدرضا رمضانپور - نويسنده: ابوالفضل فراهاني

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال

آموزش تنيس روي ميز نوين در سنين پايه

آموزش تنيس روي ميز نوين در سنين پايه

ناشر : دانشياران ايران

- نويسنده: ندا قديانلو

قیمت : ۰ ریال


آموزش مقدماتي تنيس روي ميز

آموزش مقدماتي تنيس روي ميز

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: عباس جعفري - نويسنده: ابوالفضل فراهاني

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

اصول آموزش تنيس روي ميز 1 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

اصول آموزش تنيس روي ميز 1 (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمدرضا رمضانپور - ويراستار: بهمن تاروردي‌زاده

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

تاكتيكهاي تنيس روي ميز

تاكتيكهاي تنيس روي ميز

ناشر : سمام

- نويسنده: كلاوس.ام گسكه - نويسنده: ينس مولر

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال