تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري

تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري

ناشر : سيب كال

- نويسنده: سيده‌مريم موسوي‌مجد - نويسنده: روزبه مدبرنيا

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري

تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

- نويسنده: الهام توسلي

قیمت : ۰ ریال

تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري( ۱)

تكنيك‌هاي انتگرال‌گيري( ۱)

ناشر : گسترش علوم پايه

- نويسنده: زهره ايرواني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال