تغيير ذهن‌ها: هنر و علم تغيير ذهن خود و ديگران

تغيير ذهن‌ها: هنر و علم تغيير ذهن خود و ديگران

ناشر : ني

- نويسنده: هوارد گاردنر - مترجم: سيدكمال خرازي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

تغيير مدل‌هاي ذهني براي احياء اقتصاد ايران

تغيير مدل‌هاي ذهني براي احياء اقتصاد ايران

ناشر : شريف‌يار

- نويسنده: خسرو حسين‌زاده بابره

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


چگونه زندگي خود را براي هميشه تغيير دهيد

چگونه زندگي خود را براي هميشه تغيير دهيد

ناشر : ذهن آويز

- نويسنده: جوئل مري - مترجم: بهاره نوبهار

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

ذهنيت‌تان را تغيير دهيد تا زندگي‌تان تغيير كند

ذهنيت‌تان را تغيير دهيد تا زندگي‌تان تغيير كند

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: كارن كيسي - مترجم: الهام آرام‌نيا

قیمت : ۱۳۹۰۰۰ ریال


زندانيان باور: راهنماي كاربردي تغيير باورها

زندانيان باور: راهنماي كاربردي تغيير باورها

ناشر : ذهن‌آويز

- نويسنده: متيو مكي - نويسنده: استيون فانينگ

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

فكرتان را عوض كنيد تا زندگي‌تان تغيير كند: از توانمنديهاي خود براي كسب موفقيت استفاده كنيد

فكرتان را عوض كنيد تا زندگي‌تان تغيير كند: از توانمنديهاي خود براي كسب موفقيت استفاده كنيد

ناشر : ذهن‌آويز

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: مهدي قراچه‌داغي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


مهارت‌هاي عملي زندگي: تمرينات و خودآزمون‌هاي موثر در تغيير زندگي

مهارت‌هاي عملي زندگي: تمرينات و خودآزمون‌هاي موثر در تغيير زندگي

ناشر : ذهن‌آويز

- نويسنده: فيليپ‌سي. مك‌گراو - مترجم: مهدي قراچه‌داغي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

موفق‌ها، استادان تغيير چارچوب ذهني

موفق‌ها، استادان تغيير چارچوب ذهني

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: محمد حسن‌زاده

قیمت : ۰ ریال

نقش ذهن در تغيير سرنوشت

نقش ذهن در تغيير سرنوشت

ناشر : جهاد دانشگاهي ، سازمان انتشارات

- نويسنده: صباح فرشاد

قیمت : ۰ ریال