ترجمه متون اقتصادي(رشته مترجمي زبان انگليسي)

ترجمه متون اقتصادي(رشته مترجمي زبان انگليسي)

ناشر : پيام دانشگاهي

- نويسنده: نگار تحريري

قیمت : ۰ ریال

101 توصيه ضروري براي يادگيري انگليسي ترجمه مقابله‌اي

101 توصيه ضروري براي يادگيري انگليسي ترجمه مقابله‌اي

ناشر : خبر امروز

- نويسنده: محمدرضا نوروزپور

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


1500 كلمه كليدي زبان انگليسي

1500 كلمه كليدي زبان انگليسي

ناشر : نياسا

- نويسنده: واحد تاليف و ترجمه گروه فرهنگ پارسايه

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

504 (واژه كاملا ضروري زبان انگليسي) همراه با ترجمه جملات و گرامر

504 (واژه كاملا ضروري زبان انگليسي) همراه با ترجمه جملات و گرامر

ناشر : راه معاصر

- نويسنده: جوليوس ليپ - نويسنده: ماري برامبرگ

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

504 واژه ضروري زبان انگليسي (متن كامل به همراه ترجمه فارسي) به انضمام تمامي واژگان كتاب Essential for TOEFL

504 واژه ضروري زبان انگليسي (متن كامل به همراه ترجمه فارسي) به انضمام تمامي واژگان كتاب Essential for TOEFL

ناشر : كتابخانه فرهنگ

- نويسنده: جوليوس ليپ - نويسنده: ماري برامبرگ

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریالآرتين و كوشا = Artin and koosha = Artin et koosha با ترجمه انگليسي و فرانسه

آرتين و كوشا = Artin and koosha = Artin et koosha با ترجمه انگليسي و فرانسه

ناشر : كمال انديشه

- نويسنده: سحر سحرخيز - تصويرگر: اميرحامد پاژتار

قیمت : ۳۸۰۰۰ ریال