بررسي احوال فرزندان امام موسي كاظم (ع) و نقش آنها در تاريخ تشيع

بررسي احوال فرزندان امام موسي كاظم (ع) و نقش آنها در تاريخ تشيع

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

- نويسنده: سيدياسين زاهدي

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال

بررسي ريشه‌هاي تاريخي تشيع در افغانستان

بررسي ريشه‌هاي تاريخي تشيع در افغانستان

ناشر : آشيانه مهر

- نويسنده: قربانعلي محقق‌ارزگاني - ويراستار: سيدعلي سجادي‌بهسودي

قیمت : ۵۸۵۰۰ ریال


بررسي‌هاي تاريخي ديگر در حوزه‌ي اسلام و تشيع (مجموعه‌ي ۹۰ مقاله و يادداشت)

بررسي‌هاي تاريخي ديگر در حوزه‌ي اسلام و تشيع (مجموعه‌ي ۹۰ مقاله و يادداشت)

ناشر : انتشارات دهگان

- نويسنده: ح‍س‍ن‌ ان‍ص‍اري‌ق‍م‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

بررسيهاي تاريخي در حوزه اسلام و تشيع (مجموعه نود مقاله و يادداشت)

بررسيهاي تاريخي در حوزه اسلام و تشيع (مجموعه نود مقاله و يادداشت)

ناشر : كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

- نويسنده: حسن انصاري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

تاريخ پيدايش تشيع در سيستان

تاريخ پيدايش تشيع در سيستان

ناشر : نشر دارخوين

- نويسنده: حليمه رضايي

قیمت : ۰ ریال


تاريخ تشيع

تاريخ تشيع

ناشر : سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران

- نويسنده: ابوالقاسم شاكر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

تاريخ تشيع

تاريخ تشيع

ناشر : پازينه

- نويسنده: زهرا مسجدجامعي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تاريخ تشيع

تاريخ تشيع

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: فاطمه جعفر‌نيا

قیمت : ۰ ریال


تاريخ تشيع از پيدايش تا عصر غيبت كبري

تاريخ تشيع از پيدايش تا عصر غيبت كبري

ناشر : مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران)

- نويسنده: غلامحسين محرمي

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال

تاريخ تشيع در افغانستان (از آغاز تا قرن هفتم)

تاريخ تشيع در افغانستان (از آغاز تا قرن هفتم)

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشرالمصطفي ‬(ص)‏‫‏‫

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ي‍د ن‍اص‍ري‌ داوودي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

تاريخ تشيع در ايران از زوال صفويه تا پايان زنديه

تاريخ تشيع در ايران از زوال صفويه تا پايان زنديه

ناشر : شيعه‌شناسي

- نويسنده: فاطمه پهلوانپور

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال