استالين جوان (از تولد تا انقلاب كبير،از غضب قدرت تا مرگ)،(2جلدي)

استالين جوان (از تولد تا انقلاب كبير،از غضب قدرت تا مرگ)،(2جلدي)

ناشر : ثالث

- نويسنده: سايمن سيبيگ - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

استالين جوان: از تولد تا انقلاب اكتبر

استالين جوان: از تولد تا انقلاب اكتبر

ناشر : ثالث

- نويسنده: سايمن سيبيگ‌مانتيفوري - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۱۴۵۰۰۰۰ ریال

استالين: از غصب قدرت تا مرگ: دربار تزار سرخ

استالين: از غصب قدرت تا مرگ: دربار تزار سرخ

ناشر : ثالث

- نويسنده: سايمن سيبيگ‌مانتيفوري - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۰ ریال


اميد عليه اميد : روشنفكران روسيه در دوره وحشت استاليني

اميد عليه اميد : روشنفكران روسيه در دوره وحشت استاليني

ناشر : ثالث

- نويسنده: نادژدا ماندلشتام - نويسنده: Nadezhda Mandelshtam

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

اميد عليه اميد(روشنفكران‌روسيه)ثالث

اميد عليه اميد(روشنفكران‌روسيه)ثالث

ناشر : ثالث

- نويسنده: نادژدا ماندلشتام - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

بنيادگرايي = Fundamentalism

بنيادگرايي = Fundamentalism

ناشر : شركت نشر نقد افكار

- نويسنده: مليس روتون - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


بوخارين و انقلاب بالشويكي

بوخارين و انقلاب بالشويكي

ناشر : ثالث

- نويسنده: استيون كوهن - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

پل‌پوت: كابوس سرخ

پل‌پوت: كابوس سرخ

ناشر : ثالث

- نويسنده: فيليپ شورت - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

تروتسكي كاهن معبد سرخ

تروتسكي كاهن معبد سرخ

ناشر : ثالث

- نويسنده: رابرت سرويس - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال


جرج و لورا

جرج و لورا

ناشر : مهد فرهنگ

- نويسنده: كريستفر اندرسن - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

چه‌گوارا (راهنماي چه)

چه‌گوارا (راهنماي چه)

ناشر : ثالث

- نويسنده: ايلدا باريو - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

چه‌گوارا(راهنماي‌چه،با‌قاب)ثالث

چه‌گوارا(راهنماي‌چه،با‌قاب)ثالث

ناشر : ثالث

- نويسنده: ايلدا باريو - مترجم: بيژن اشتري

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال