بهداشت پوست و مو

بهداشت پوست و مو

ناشر : منوچهر صيونت

- نويسنده: مژده صيونيت - نويسنده: منوچهر صيونت

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

خوردن و ِآشاميدن، خواب و بيداري، بيماريهاي واگير، ارثي، پوستي و رنگ كننده‌هاي مو و دست

خوردن و ِآشاميدن، خواب و بيداري، بيماريهاي واگير، ارثي، پوستي و رنگ كننده‌هاي مو و دست

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

- نويسنده: م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زك‍ري‍ا رازي‌ - نويسنده: AbūBakr Muhammad ibn Zakarzīȳ Razi

قیمت : ۳۳۵۰۰۰ ریال