انحرافات و بزهكاري اطفال و نوجوانان

انحرافات و بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : سفير صادق

- نويسنده: سيداحمد سجادي

قیمت : ۰ ریال

بزهكاري اطفال و نوجوانان

بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : سخنوران

- نويسنده: آزاده اردستاني

قیمت : ۰ ریال


بزهكاري اطفال و نوجوانان

بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : مجد

- نويسنده: هوشنگ شامبياتي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

بزهكاري اطفال و نوجوانان

بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان

- نويسنده: مسعود حيدري

قیمت : ۰ ریال


بزهكاري اطفال و نوجوانان بزه‌ديده

بزهكاري اطفال و نوجوانان بزه‌ديده

ناشر : انتشارات شاپور‌خواست

- نويسنده: سهراب مظفري‌نيا

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

پژوهشي در مباني پيشگيري اجتماعي رشد مدار از بزهكاري اطفال و نوجوانان

پژوهشي در مباني پيشگيري اجتماعي رشد مدار از بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : نشر ميزان

- نويسنده: محمود رجبي‌پور

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

‏‫جايگاه فرزندخواندگي در پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان‮‬

‏‫جايگاه فرزندخواندگي در پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان‮‬

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: سارا‌سادات هاشمي

قیمت : ۰ ریال


ماهيت بزهكاري اطفال و نوجوانان

ماهيت بزهكاري اطفال و نوجوانان

ناشر : محمد باباعلي

- نويسنده: بهناز حسنوند

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال