آشنايي با كامپيوتر و مباني الگوريتم و برنامه‌نويسي به زبان C

آشنايي با كامپيوتر و مباني الگوريتم و برنامه‌نويسي به زبان C

ناشر : آفاق كلام

- نويسنده: حميدرضا كاكائي‌مطلق - نويسنده: منيره بهرامي

قیمت : ۶۲۰۰۰ ریال

آشنايي مقدماتي و سريع با برنامه‌نويسي FPGA خانواده ALTERA آشنايي با نرم‌افزار MAX+PluseII, Quartus II و برنامه‌نويسي به زبان Verilog

آشنايي مقدماتي و سريع با برنامه‌نويسي FPGA خانواده ALTERA آشنايي با نرم‌افزار MAX+PluseII, Quartus II و برنامه‌نويسي به زبان Verilog

ناشر : چهارباغ

- نويسنده: اميرحسين زائري - نويسنده: آيدا اسماعيليان‌مارناني

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


آموزش اصولي و كاربردي برنامه‌نويسي به زبان ++C

آموزش اصولي و كاربردي برنامه‌نويسي به زبان ++C

ناشر : شريف‌زاده

- نويسنده: مناف شريف‌زاده

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

آموزش برنامه‌نويسي ++C به زبان ساده

آموزش برنامه‌نويسي ++C به زبان ساده

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: محمد نامداريان

قیمت : ۰ ریال


آموزش برنامه‌نويسي ++C به زبان ساده

آموزش برنامه‌نويسي ++C به زبان ساده

ناشر : اميد انقلاب

- نويسنده: محمد نامداريان

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

‏‫آموزش برنامه‌نويسي PLC به زبان S7-GRAPH...‬

‏‫آموزش برنامه‌نويسي PLC به زبان S7-GRAPH...‬

ناشر : قديس

- نويسنده: اكبر اويسي‌فر

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش برنامه‌نويسي به زبان C

آموزش برنامه‌نويسي به زبان C

ناشر : ماني

- نويسنده: فيروزه عبدالهي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


‏‫آموزش برنامه‌نويسي به زبان Python

‏‫آموزش برنامه‌نويسي به زبان Python

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: بهاره افشين‌پور

قیمت : ۰ ریال

آموزش برنامه‌نويسي به زبان اسمبلي : منطبق بر سرفصل درس زبان...

آموزش برنامه‌نويسي به زبان اسمبلي : منطبق بر سرفصل درس زبان...

ناشر : انتشارات آترا

- نويسنده: مصطفي عبدالهيان‌ دهكردي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آموزش برنامه‌نويسي به زبان متلب

آموزش برنامه‌نويسي به زبان متلب

ناشر : ‏‫ ناقوس

- نويسنده: مهدي كماسي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال