برنامه‌ريزي چند پارامتري: تئوري، الگوريتم‌ها و كاربردها

برنامه‌ريزي چند پارامتري: تئوري، الگوريتم‌ها و كاربردها

ناشر : دانشگاه زنجان

- نويسنده: ‏‫افسترتيوس ان.‬ پيستيكوپولوس - نويسنده: Efstratios N. Pistikopoulos

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال