استعاره‌هاي بازاريابي

استعاره‌هاي بازاريابي

ناشر : موسسه آموزش عالي الكترونيكي ايرانيان

- نويسنده: جرالد زالتمن - نويسنده: Gerald Zaltman

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : انديشه عصر

- نويسنده: علي ساماني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رام‍ي‍ن‌ م‍ولان‍اپ‍ور

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال


بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : علوم رايانه

- نويسنده: امير عليخانزاده

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : مشق شب

- نويسنده: محمدرضا حقيقي - نويسنده: مهرزاد سرفرازي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: ميرزاحسن حسيني

قیمت : ۰ ریال


بازاريابي الكترونيكي

بازاريابي الكترونيكي

ناشر : سيماي دانش

- نويسنده: علي كمندي - مترجم: نازيلا نياكان لاهيجي

قیمت : ۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي با رويكردي بر ارتباط با مشتريان

بازاريابي الكترونيكي با رويكردي بر ارتباط با مشتريان

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: محمدرضا شيخ‌بهائي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بازاريابي الكترونيكي با رويكردي بر روابط عمومي

بازاريابي الكترونيكي با رويكردي بر روابط عمومي

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: كيوان حسني

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال


بازاريابي الكترونيكي در صنايع كوچك

بازاريابي الكترونيكي در صنايع كوچك

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

- نويسنده: مميز آيت‌الله

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫بازاريابي الكترونيكي: راهنمايي ضروري براي بازاريابي در دنياي آنلاين

‏‫بازاريابي الكترونيكي: راهنمايي ضروري براي بازاريابي در دنياي آنلاين

ناشر : فوژان

- نويسنده: راب استوكس - نويسنده: Rob Stokes

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال