ارگونومي و سلامت: چگونه با بدن خود مهربان باشيم؟

ارگونومي و سلامت: چگونه با بدن خود مهربان باشيم؟

ناشر : سليس

- نويسنده: عليرضا منجمي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

با خودت مهربان باش

با خودت مهربان باش

ناشر : دومان

- نويسنده: چري هارتمن - مترجم: صدف شجيعي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

با خودت مهربان باش

با خودت مهربان باش

ناشر : انتشارات خط‌خطي

- نويسنده: چري هارتمن - نويسنده: Cherry Hartman

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


با من مهربان باش

با من مهربان باش

ناشر : وثوق

- نويسنده: مهدي خداميان‌آراني

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

با من مهربان باش : با خداي خود اينگونه سخن بگوييم

با من مهربان باش : با خداي خود اينگونه سخن بگوييم

ناشر : بهار دلها

- نويسنده: مهدي خداميان آراني

قیمت : ۰ ریال

پديده‌هاي نوظهور در بازاريابي خبرربايي: چگونه با هوشمندي جلوي هزينه‌هاي ميلياردي در تبليغات را بگيريم و به همان اندازه اثربخش باشيم؟

پديده‌هاي نوظهور در بازاريابي خبرربايي: چگونه با هوشمندي جلوي هزينه‌هاي ميلياردي در تبليغات را بگيريم و به همان اندازه اثربخش باشيم؟

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: م‍ح‍م‍ود م‍ح‍م‍دي‍ان‌ - مترجم: محمد مرشدي‌صائين

قیمت : ۰ ریال