انرژي اتمي

انرژي اتمي

ناشر : موسسه انتشارات قدياني، كتابهاي بنفشه

- نويسنده: اريش اوبلاكر - مترجم: بهروز بيضايي‌محمدآبادي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

انرژي باد و توربين‌هاي بادي از ديدگاه مهندسي

انرژي باد و توربين‌هاي بادي از ديدگاه مهندسي

ناشر : الماس رهگشا

- نويسنده: الهه حسين‌پور

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

انرژي بادي

انرژي بادي

ناشر : آراد كتاب

- نويسنده: مهدي نوروزي

قیمت : ۰ ریال


انرژي بادي

انرژي بادي

ناشر : قدياني

- نويسنده: راب بودن - مترجم: رضا كريمي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

انرژي بادي

انرژي بادي

ناشر : برگا

- نويسنده: وان نلسون - مترجم: مهدي ملك‌پور

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

انرژي بادي

انرژي بادي

ناشر : انتشارات آستان قدس رضوي، شركت به نشر

- نويسنده: جولي ريچاردز - مترجم: سپيده ايزي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


انرژي بادي: اتصال به شبكه و تاثير ديناميكي

انرژي بادي: اتصال به شبكه و تاثير ديناميكي

ناشر : سخنوران

- نويسنده: وي‍ج‍ي‌ وي‍ت‍ال‌ - نويسنده: Vijay Vittal

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

بهينه‌سازي انرژي باد و توسعه نيروگاه‌هاي بادي

بهينه‌سازي انرژي باد و توسعه نيروگاه‌هاي بادي

ناشر : الماس رهگشا

- نويسنده: الهه حسين‌پور

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


تبديل توان و كنترل سيستم‌هاي انرژي بادي

تبديل توان و كنترل سيستم‌هاي انرژي بادي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

توربين‌هاي بادي و ذخيره‌كننده‌هاي انرژي

توربين‌هاي بادي و ذخيره‌كننده‌هاي انرژي

ناشر : گنج علم

- نويسنده: محمد قنبري

قیمت : ۹۰۰۰ ریال

سيستم‌هاي تبديل انرژي بادي: اساس، فناوري، بهره‌برداري و كنترل

سيستم‌هاي تبديل انرژي بادي: اساس، فناوري، بهره‌برداري و كنترل

ناشر : نشر تالاب

- نويسنده: ي‍ون‍س‌ ن‍ورال‍ل‍ه‍ي‌

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال