انتقال تكنولوژي در نظام بين‌الملل ITT

انتقال تكنولوژي در نظام بين‌الملل ITT

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش

- نويسنده: محمد شمسايي - نويسنده: ‏‫ Mohammad‬ Shamsaei

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال