اصول طراحي برد مدار چاپي (PCB)

اصول طراحي برد مدار چاپي (PCB)

ناشر : استادكار

- نويسنده: اميد آقايي - نويسنده: امير ميكائيل‌زاده

قیمت : ۱۹۷۰۰۰ ریال

با خود و با ديگري‌اش

با خود و با ديگري‌اش

ناشر : چلچله

- نويسنده: امير آقايي

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

باكتريها

باكتريها

ناشر : اميركبير، كتابهاي‌شكوفه

- نويسنده: حميد ميرزاآقايي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


برآورد پيش‌بيني اندازه بازار اپليكيشن‌هاي موبايل در ايران

برآورد پيش‌بيني اندازه بازار اپليكيشن‌هاي موبايل در ايران

ناشر : اميران

- نويسنده: فريبا آقايي آذر

قیمت : ۲۴۵۰۰۰ ریال

بيدها در باد

بيدها در باد

ناشر : حوض نقره

- نويسنده: امير آقايي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

پازل شعر امروز(197)زمان‌به‌وقت‌ما‌هميشه‌(نيماژ)

پازل شعر امروز(197)زمان‌به‌وقت‌ما‌هميشه‌(نيماژ)

ناشر : نيماژ

- نويسنده: امير آقايي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تمرين خلاقيت: 62 تمرين براي كشف خلاق‌ترين ايده‌هايتان

تمرين خلاقيت: 62 تمرين براي كشف خلاق‌ترين ايده‌هايتان

ناشر : دانش‌پژوهان جوان

- نويسنده: ادوارد دبونو - مترجم: اميرحسام صمدآقايي

قیمت : ۷۷۰۰۰ ریال

تمرين خلاقيت: 62 تمرين براي كشف خلاق‌ترين ايده‌هايتان

تمرين خلاقيت: 62 تمرين براي كشف خلاق‌ترين ايده‌هايتان

ناشر : دانش‌پژوهان جوان

- نويسنده: ادوارد دبونو - مترجم: اميرحسام صمدآقايي

قیمت : ۷۷۰۰۰ ریال


فضائل قرآني امام علي عليه‌السلام : دو دقيقه‌اي

فضائل قرآني امام علي عليه‌السلام : دو دقيقه‌اي

ناشر : عبدالامير سعيدآقايي

- نويسنده: عبدالامير سعيد‌آقايي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

كتاب حكمت: شامل كتاب ايوب، كتاب جامعه، غزل‌هاي سليمان، و گزيده‌ي مزامير

كتاب حكمت: شامل كتاب ايوب، كتاب جامعه، غزل‌هاي سليمان، و گزيده‌ي مزامير

ناشر : نگاه معاصر

- مترجم: حامد علي‌آقايي‌كن

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال