‏‫ مرور و آزمون‌هاي فارماكولوژي كاتزونگ - ترور ۲۰۱۵‬

‏‫ مرور و آزمون‌هاي فارماكولوژي كاتزونگ - ترور ۲۰۱۵‬

ناشر : انديشه رفيع

- نويسنده: ‏‫ آن‍ت‍ون‍ي‌ ج.‬ ت‍رور - نويسنده: Anthony J. Trevor

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

200 پرسش با پاسخ تشريحي : جراحي، اعصاب، فارماكولوژي

200 پرسش با پاسخ تشريحي : جراحي، اعصاب، فارماكولوژي

ناشر : موسسه فرهنگي - هنري احمدي

- گردآورنده: كامران احمدي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال


‏‫‭300 test and rapid points‬‬ فارماكولوژي‬

‏‫‭300 test and rapid points‬‬ فارماكولوژي‬

ناشر : آريانگار

- نويسنده: اميد پيرحاجي

قیمت : ۰ ریالآسمانخراشهاي اكولوژيك

آسمانخراشهاي اكولوژيك

ناشر : انتشارات شمس كهن

- نويسنده: كن يينگ - نويسنده: Ken Yeang

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با فارماكولوژي و درمان دارويي سرطان

آشنايي با فارماكولوژي و درمان دارويي سرطان

ناشر : ميرماه

- زيرنظر: فرهاد سميعي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال